cs.phhsnews.com


cs.phhsnews.com / Jak vytisknout pracovní list s komentáři v aplikaci Excel

Jak vytisknout pracovní list s komentáři v aplikaci Excel


Do pracovního listu jste přidali komentáře a nyní jej chcete vytisknout - tyto komentáře jsou neporušené. Aplikace Excel však ve výchozím nastavení nevytiskne komentáře. Existují dva způsoby, jak to provést.

Před tiskem poznámek na pracovní list musíte mít jistotu, že komentáře nejsou skryty pomocí těchto pokynů. Po zobrazení vašich komentářů v listu klepněte na kartu "Rozvržení stránky".

Klikněte na dialogové tlačítko "Nastavení stránky listu" v pravém dolním rohu části "Možnosti listu" na kartě Rozložení stránky.

Karta "List" v dialogovém okně "Page Setup" se automaticky zobrazí. Chcete-li vytisknout komentáře na pracovní list, vyberte v rozevíracím seznamu "Poznámky" v části "Tisk" možnost.

Chcete-li vytisknout poznámky na konci listu na samostatném listu papíru, konec listu ". Komentáře nejsou spojeny s buňkami, ale odkaz na buňky a jméno osoby, která komentář napsala. Chcete-li vytisknout komentáře tak, jak jsou zobrazeny na obrazovce, vyberte volbu "Jak je zobrazeno na listu". Tato volba zachová veškeré formátování použité při komentářích při tisku, například tučné, podtržené, kurzíva a barvy.

Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změnu a zavřete dialogové okno. Při příštím vytištění tohoto listu se všechny vyobrazené poznámky na obrazovce vytisknou ve zvoleném formátu.

Chcete-li změnit způsob vytištění poznámek během tisku na obrazovce zákulisí, přímo před tiskem listu , klepněte na odkaz "Page Setup". Při otevření dialogového okna "Vzhled stránky" z tohoto umístění se automaticky zobrazí karta "Stránka". Takže budete muset kliknout na kartu "List" v dialogovém okně "Page Setup" pro přístup k této kartě. Poté změňte nastavení "Komentáře" a klikněte na tlačítko OK.

Volba, kterou vyberete v rozevíracím seznamu "Poznámky", se použije samostatně pro každý list v sešitu, což znamená, pokud jej zapnete pro jeden list, nebude na ostatních pracovních listech v sešitu. Takže před výběrem možnosti v rozevíracím seznamu "Poznámky" se ujistěte, že list obsahující komentáře, které chcete vytisknout, je aktivní list.


Jak přehrávat Minecraft na vašem Chromebooku

Jak přehrávat Minecraft na vašem Chromebooku

Chromebooky nejsou ideální notebooky Minecraft, to je jisté. Na verzi Minecraft, která je napsána v jazyku Java, není žádná verze webových aplikací nebo verze Chrome. Majitelé Chromebooků však nejsou zcela šťastní, pokud chtějí hrát Minecraft. Pokud jste velký hráč Minecraft a nechcete se dívat, pravděpodobně nebudete chtít hrát Minecraft na svém Chromebook.

(how-to)

Jak přidat vlastní znaky k monogramu Apple Watch

Jak přidat vlastní znaky k monogramu Apple Watch

Personalizujte Apple Watch s různými hodinami a "komplikacemi", ale pokud opravdu chcete přidat osobní dotyk, Barevný ciferník má chladnou monografickou komplikaci, která vám umožní zobrazit na obrazovce až čtyři znaky. Monogramová komplikace je přizpůsobitelnější než si lidé uvědomují. Zde je návod, jak přizpůsobit komplikace Monogramu a jak získat přístup k dalším možnostem znaků, jako je logo Apple tvář, nejprve se ujistěte, že je aktivní ciferník.

(how-to)