cs.phhsnews.com


cs.phhsnews.com / Jak změnit typ čísel použitých v číslovaném seznamu v aplikaci Word

Jak změnit typ čísel použitých v číslovaném seznamu v aplikaci Word


Ve výchozím nastavení používá Word při vytváření číslovaných seznamů arabské čísla (1, 2, 3 atd.). Čísla však můžete změnit na jiný typ nebo na písmena.

POZNÁMKA: Tuto funkci jsme použili v aplikaci Word 2016, ale tento postup funguje také v roce 2013.

Zvýrazněte text, který chcete převést na očíslovaný seznam. Klepněte na šipku dolů na tlačítko "Číslování" v části "Odstavec" na kartě Domů. Některé formáty čísel jsou k dispozici v části "Knihovna číslování" v rozbalovací nabídce, která se zobrazí. Pokud jste v aktuálním dokumentu vytvořili alespoň jeden očíslovaný seznam, formát čísel používaný v zobrazení dokumentu v části Formáty dokumentů v rozevíracím seznamu. Jakékoli číselné formáty použité nedávno v dokumentu jsou uvedeny v části "Recently Used Number Formats". Můžete si vybrat z libovolného z těchto formátů pro váš současný očíslovaný seznam. Pokud požadovaný formát není v rozbalovací nabídce, vyberte možnost "Definovat nový formát čísel".

V dialogovém okně "Definovat nový formát čísla" vyberte styl z rozevíracího seznamu "Stylový typ".

Můžete si vybrat libovolný z následujících typů čísel a písmen, které se používají na vašem číslovaném seznamu:

  • Arabština: 1, 2, 3, 4
  • Velké Roman: I, II, III, Roman: i, ii, iii, iv
  • Velké písmeny A, B, C, D
  • Malé abecedy: a, b, c, d < Slovo čísel: Jeden, dva, tři, čtyři
  • Slovo řádky: první, druhý, třetí, čtvrtý
  • Vedoucí nuly: 01, 02, 03, 04
  • po výchozím čísle nebo písmenu. Pokud chcete změnit tento znak na jiný znak, například závorek (")", pomlčku ("-") nebo dvojtečku (":"), Rozbalovací seznam "Zarovnání" umožňuje určit, zda je číslo nebo písmeno zarovnáno nalevo, uprostřed nebo vpravo ve volném prostoru pro číslování. Výchozí volba je "Vlevo". Pokud chcete změnit zarovnání, vyberte možnost "Centered" nebo "Right". Chcete-li změnit písmo čísel nebo písmen v seznamu, použijte tlačítko "Font". Jakmile dokončíte své změny, klikněte na tlačítko "OK". Číslovaný seznam je vytvořen podobně jako příklad na obrázku na začátku tohoto článku.
  • Pokud chcete přizpůsobit číslování v seznamu, můžete vypnout automatické očíslované seznamy, aby aplikace Word automaticky použijte výchozí číslování při zadávání položek
  • Můžete také jednoduše vynechat číslování v číslovaných seznamech a vytvořit číslované seznamy pomocí klávesnice v aplikaci Word


Jak načistit kontakty na iPhone pro větší soukromí

Jak načistit kontakty na iPhone pro větší soukromí

Máte na svém iPhone kontakty, které chcete zachovat soukromé? Nebo možná máte spoustu kontaktů, které chcete zachovat, ale nechcete, aby se zobrazovaly ve vašem adresáři. iOS skutečně má zabudovaný způsob, jak to udělat jen. To dokonce funguje, pokud se pokoušíte zdůraznit své kontakty na něco lépe zvládnutelného, ​​a přitom stále držet lidi, s nimiž byste se mohli chtít dostat do kontaktu později.

(how-to)

Jak opravit problém s Kodi YouTube

Jak opravit problém s Kodi YouTube "Kvóta překročena" Problém

Jste zraněný z YouTube modulu Kodi, který neustále havaruje a dává vám tajné chybové zprávy jako "Výjimka v ContentProvideru" a "Quota Exceeded"? Zde je návod, jak tento problém vyřešit jen pár minutami práce. Ukázali jsme, jak sledovat živé televizní vysílání na Kodi, ale abych byl upřímný, nedělám to příliš často.

(how-to)